more from
NaNa Disc | נענע דיסק
We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

ר​צ​ו​א ו​ש​ו​ב

by שולי רנד

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  שימו לב - הזמנה מוקדמת לאלבום!
  האלבום יישלח אליכם בדואר רשום עם צאתו ב-2.9.18 ובנוסף תקבלו עותק דיגיטלי להורדה מיידית של השירים

  Includes unlimited streaming of רצוא ושוב via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    ₪50 ILS

  You own this  

   

 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  לגרסה הדיגיטלית מצורפת חוברת האלבום עם מילות השירים

    ₪32.90 ILS

  You own this

   

1.
בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים בחלומי ידעתי בבירור התרחשות לעומתי מתרגשת שפתיי רחשו בבהילות תפילה חרישית ועיקשת ברק פתח את השמיים ולרגע ראיתי הכל במופלא אל תחקור סגרתי עיניים ואז דיבר אלי אותו הקול בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עַם אך לי היה ברור ומְחֻוּוָר כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא, חי נפשי, המלך המשיח ותכף כשהביט לתוך עיניי הוא ראה עלי הכל בושה שכזאת לא ידעתי מימיי אבל לא התאפקתי מלשאול מתי זה כבר נגמר? הגלות המר הזה? מתי סופסוף תתגלה? מתי תכלה רשעה מארץ ופינו בִּשְׂחוֹק יִמַלֵא בחלומי בחלומי הוא נעמד על הספסל פרשׂ כפיו, הפשיל ראשו לאחור בידו האחת צצה קשת בידו השנית הכינור והוא ניגן געגועי געגועים עד נשמתי לצאת היתה מפרכסת מליבי נשרו אבנים עם כל משיכה של הקשת איך הוא ניגן! חרקה הקשת, יבב כינור קול שופר מרחוק הגיח ואז היישר אל תוך ליבי השחור צעק הילד המשיח מתי כבר תתעורר אתה? מתי סופסוף תגלה לא בשמיים היא רק בפיך ובלבבך חסרונך תמלא בחלומי בחלומי בחלומי ראינו שועלים פוסעים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדולח צלולים בצחוק פרצנו שנינו
2.
צדיק 04:21
מדבר על אמונה, אבל כולך אחוז בטבע כואב את צער השכינה, מצערך לא זז לרגע איך תמכור להם שמחה, כשאתה אחד העצובים בעיר כמה חשוב זה לב פתוח, אתה אומר, אך את ליבך לְאחֵר לא תסגיר כלי מחזיק ברכה הוא השלום, ואין שלום עם עצמך אל תעשו תורה קרדוֹם, פִּגיון וַחֶרֶב תורתך על קלה כַּחַמוּרה, מתייגע, מתאמץ משנתך סדורה, ברורה, בחדרים חמץ. איך הוא פוסע בנחת, בגאון משׁתכר, מסתחרר מקולות ההמון הם קוראים לו צדיק, אשריך צדיק בחיק הכסיל ינוח כעס, חמת פתנים היא חמתך טיפש עובר ימיו בלי מעש, אתה טובל בַּעצלותך איך תזכור מאין באת כשאתה לא זוכר לאן אתה הולך אני יתוש קטן מלמטה, אתה אומר, שוין אך בליבך השד מיער מוֹלֵךְ איך הוא פוסע בין אור לשיגעון מהדס מעדנות על ראשי הֶהָמון הם קוראים לו צדיק, אשריך צדיק היי צדיק, תנוח, תעצור עד מתי תתעקל, עד מתי תלך סחור סחור הרי אתה יודע שכלום לא יעזור דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור אף אחד כבר לא דוחק בי, מה לך נרדם? לילותיי כבר לא באים לתבוע עלבונם איך אוכל ממך לברוח, אנה אמלט? צדיק במותו עוד חי, אני בחיי כבר מת היי צדיק, בין כסה לעשור לעצמך מה תספר, מה לעצמך תמכור? הרי אתה יודע שכלום לא יעזור דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור צדיק
3.
הספינה 05:56
עד אז חיינו זרמו למישרין בנהר הטוב היו לנו ימים יפים, רעננים כטל רטוב לא היה שום ענן שיסגיר את מה שאיתנו עומד לקרות בפה מלא אני מצהיר: היטבנו לחיות היטבנו לחיות ואז החלו השמועות, הנשמות הטהורות היה להן כבר מה ללעוס מעל ביתנו הקטן והחמים אדי התרעלה החלו לתסוס לא רצינו לשמוע, לא רצינו לראות אמרנו סתם חלום רע ביום סגריר אחד הבנו: אנחנו בצרה צרורה אנחנו בצרה צרורה והספינה איכשהו שטה פלאי פלאים שטה הספינה רוטן, מתמרמר הים מלחיה שיכורים כולם רב-חובל חמק ונעלם חמק ונעלם גמרנו אומֵר למסור את נפשנו לקרוע את רוע הגזירה בכל כוחנו ועוצם ידנו כביכול בני בחירה איך עמדנו בפרץ איך נלחמנו במרץ חסמנו גשרים עשינו טלפונים הפעלנו קשרים מה הועילו הקשרים? "הרשות מביעה השתתפות עמוקה וכנה בצער" אבל הם לא שום צד בעניין הגזבר לחשש שבליבו הוא איתנו אבל יש לו אישה לפרנס הוא רק בורג קטן יום קשה מקודמו, מכה רודפת מכה עוד זה הולך והנה זה בא סדק מכוער בבטן הרכה נבקע בבטן הרכה נבקע והספינה איכשהו שטה פלאי פלאים איך שטה הספינה הים שוצף וקוצף מלחיה כתף אל כתף רב-חובל בטליתו מתעטף בטליתו מתעטף אז שינה רב-חובל טעמו, פתח את פיו ואמר: כל מי שעיניו בראשו יבחין עוד מעט הכל נגמר הרחיבו שפתיים פירשׂוּ כפיים יחדו ייחודים אולי יאריך אף עוררו רחמים השם, השם, אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה חננו, עננו חננו, עננו הגיעו מים עד נפש הגיעו מים עד נפש והספינה איכשהו שטה אחים הושיעו עוד שטה הספינה גל אדירים מעלינו נוסק עברה וזעם, אש גופרית הוא יורק והים שפתותיו ילקק שפתותיו ילקק
4.
זאת היתה שנה שחונה שתקו שמיים החקלאים שֵׂרכוּ רגליהם בשדות עמדו הנהרות ריקים בורות המים והשמיים לא רוצים לבכות לכולנו לא היתה שנה מזהרת לעבדים היינו לשפחות עת בפנינו האמת סוטרת עוקרת מקִרבֵּנו אנחות אבל אנחנו הוספנו והכבדנו את ליבנו עורפנו הפלאנו להקשות אטמנו אוזנינו מִשמוע עצמנו עינינו מִראות והשמיים לא רוצים לבכות האדמה נתכערו פניה שמש דם בה עשתה שַׁמות נסדק עורה, נבקעו שפתיה והשמיים לא רוצים לבכות תנים מזי רעב פשטו על אסמינו בקול עגום געו הבהמות נגסנו איש בבשר רעהו הבערנו אש, ליבינו מחלוקות אבל אנחנו הוספנו והכבדנו את ליבנו עורפנו הפלאנו להקשות אטמנו אוזנינו מִשמוע עצמנו עינינו מראות והשמיים לא רוצים לבכות עוד מעט קט פורחת נשמתנו חסרי אונים ואפוסי כוחות מקירות הלב צעקנו לשמיים והשמיים לא רוצים לבכות אבל אנחנו הוספנו והכבדנו את ליבנו עורפנו הפלאנו להקשות אטמנו אוזנינו מִשמוע שוועת הדל, צווחת המטורף, זעקת הנגזל אטמנו אוזנינו מִשמוע פנינו יבשו מדמעות והשמיים לא רוצים לבכות השמיים לא רוצים לבכות
5.
אני עומד על שפת נהר גֵווי כפוף, ליבי נשבר, וכל ימיי רצוא ושוב בין שמיים וארץ אם אמגר את הטינה אאלף את תשוקתי בינה הלא לנצח אתקוטט בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה בת צחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן ימס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר הזה שכרי על פועלי בין שמיים וארץ? אם אתקן את השבור אברר את הטעון בירור הלא לנצח דם שותת בין שמיים וארץ אז נפלתי על ברכיי וביקשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה בת צחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן ימס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ נשכבתי על האדמה פרשׂה כנפיה הנשמה צחוקה רועם ומתגלגל מקצה עד קצה הארץ גם לב האבן ימס רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ
6.
בשבת היינו הולכים לבית הכנסת שבקצה הגבעה נינוחים, מחויכים, הרוח בינינו טובה אתה היית מבקש שאספר לך תמיד את אותו הסיפור על הנסיך שירד מהפסים והמלך עם הלב השבור על המדרכה היינו יושבים לנוח חכה עם הסוכריה, אמא קילפה לך תפוח אתה היית תכף מרגיש מתי כיסה הענן את פני לא עכשיו, אבא, אבא, די וכשהיה הכהן אל הדוכן מתקרב היית מחייך אלי מתחת לטלית היינו עומדים חבוקים, לב אל לב אבא ובן, עץ ופרי לפעמים אני עוד הולך לבית הכנסת שבקצה הגבעה לאיטי משתרך, הרוח טובה איך הייתי רוצה לספר לך עוד פעם את אותו הסיפור על הנסיך שירד מהפסים והמלך עם הלב השבור על המדרכה מתיישב לנוח בכיס האחד סוכריה, בשני תפוח מי היה מאמין שככה יהיה הסוף של אותו הסיפור על האיש שירד מהפסים והילד עם הלב השבור הכהן הזקן אל הדוכן מתקרב אני מכסה את עצמי בטלית הוא מברך ואני מתכוון בכל לב שרק יהיה לך טוב הכהן הזקן בשׂדרה מתרחק אני מסתובב ופונה לדרכי איך היינו עומדים חבוקים, לב אל לב אבא ובן, עץ ופרי
7.
אדי 04:08
ההורים של אדי נסעו סופשבוע לרומא הזדמנות בשבילנו לפרוע פרעות ולחגוג לדפוק את הראש עד אובדן עשתונות, עד לקוֹמָה יש לנו סופשבוע שלם להרוג בסלון המרווח השתרענו כמו היה זה כרם אבינו תום בלע כדורים שעוזרים להרגיש שלומי פֶּנְס ואני כמה גרמים של בֶּסְטִים עשינו אֶדי פַּאסֶה בלע חתיכה של חשיש ניסינו לקשור שיחה ניסינו לקשור שיחה ניסינו לקשור שיחה לא עלתה בידנו טרוטי עיניים, קפוצי לסתות, על מה יש להם לדבר? סופי משפטים חיפשו את ראשם זאת לא היתה אשמתנו הן כל אחד מאיתנו דלוק מחומר אחר ההורים של אדי נסעו סופשבוע לרומא הזדמנות בשבילנו לפרוע פרעות ולחגוג לדפוק את הראש עד אובדן עשתונות, עד לקוֹמָה יש לנו סופשבוע שלם להרוג כדורים שעושים להרגיש על תום כבר לא פעלו אדי עמד בחלון עם עצמו מדבר שורות אחרונות שעשינו לא הורידו ולא העלו חתולי רחוב יללו ברשעות בחצר אז תום לאדי פנה, רמז לו במתק שפתיים מה הערב הזה? זה ערב גוסס וזאת בלשון המעטה אדי הביא בקבוק וויסקי של אבא שתינו אותו חת ושתיים בואו נצא, אמר תום, נחפש לנו איזו קטטה ההורים של אדי נסעו סופשבוע לרומא הזדמנות בשבילנו לפרוע פרעות ולחגוג לדפוק את הראש עד אובדן עשתונות, עד לקוֹמָה יש לנו סופשבוע שלם להרוג במכונית של אבא של אדי איך דהרנו, פחד פחדים כאילו רודפים אחרינו אלף שדים ירדנו לפה, עלינו לשם שיעמם לנו פה וגם שם קנינו בקבוק וירדנו לים החוף היה ריק, הים שקט וקודר רק טמבל אחד עם גיטרה ביד עומד על החוף ומזמר תראו את הטמבל דופק הופעה אמר שלמה, צחקנו כולם הטמבל הנמיך קולו, פניו אל הים היי טמבל, אמר שלמה פֶּנְס, למי בדיוק אתה שר? הטמבל אמר לו, זה לא עניינך לא שמעתי, אמרת לי לא עניינך? הטמבל אמר, בדיוק שלמה פֶּנְס פתח לו את הראש עם הבקבוק אדי בעט לו בגב, אני בברכיים תום לבית החזה שחרר לו אגרוף הטמבל פרפר, חרחר, גלגל את העיניים גוף בלי נשמה אספו הגלים מהחוף גוף בלי נשמה אספו הגלים מהחוף ההורים של אדי תפסו את המטוס מרומא אמא חיוורת, אבא שפתיים נושך הכל בגללךָ, היא בליבה מהרהרת הוא בַּפַּנִים זורק לה, הכל אשמתך
8.
הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גליתַ לעד הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד הם יעמדו היטב על כל טעויותיך טיפשותך, חיבתך אל הרע הם ינוֹדוּ לך זה היה בידך ועכשיו אין לך דרך חזרה ואתה תקשיב להם ואתה תאמין להם הם יוכיחו לך לרחמנותי יש גבול אותו חצית בפחז רגליך שום צעקה שום אנחה שום תעלול לא יחזירו את פני אליך הם יספרו לך על בת קול שלוחשת שובו בנים שובבים כולם חוץ ממך הם יציעו לך משנלכדת ברשת עכשיו פרפר בה להנאתך אל תקשיב להם אל תאמין להם דע בני אהובי כי מליבי לא נעקרת לעולם אתה לי ילד חן בן שעשועים מדבריהם האמת לא נעדרת הן יש לך על מה להכות על חטא דברים שיכולת לבחור אחרת ולא מצאת את העוז להתחרט אף על פי כן אהובי הרחק מליבך כל מחשבת פחד בעתה מתחת כל אמת דוקרת מסתתרת האמת לאמיתה אל תקשיב להם אל תאמין להם דע בני אהובי כי מליבי לא נעקרת לעולם אתה לי ילד חן בן שעשועים נכון שאני אוהב את הצדק אבל למעלה מזאת אני אוהב את הרחמים
9.
אברם 03:25
פתאום אתה שמח אתה רוצה לחיות פתאום אתה שומע אתה חוזר לראות דעתך מיושבת פיך וליבך שווים קרן אור על המיטה מרקדת מגרשת את העבים הרף עין ולאיש אחר היית לא אדע על מה ולמה זכית חוט בהיר של חסד על ראשך מתוח מלמעלה מחכַּה הרוח לאסוף אותך פתאום אתה נינוח בעצמותיך שלווה עכשיו אתה יכול לסלוח עכשיו אתה אהבה הרף עין ולאיש אחר היית לא אדע על מה ולמה זכית חוט בהיר של חסד על ראשך מתוח מלמעלה מחכַּה הרוח לאסוף אותך הן רק אתמול היית כבר בתחתיות שאול, מה שם ראית? אברם, מה גילית? רק אתמול רצית כבר לשוט אל מעבר לאופק הכחול שייגמר הכל הן רק אתמול היית כבר בתחתיות שאול, מה שם ראית? אברם, מה גילית? רק אתמול רצית כבר לשוט אל מעבר לאופק הכחול שייגמר הכל אז איך פתאום אתה שמח? אתה רוצה לחיות רוח באה מלמעלה פתאום אתה כבר לא אחד היה אברהם
10.
עבדים 04:06
העולם הזה מזדעזע ימיו ספורים, קיצו קרב העולם הולך ומשתגע חומס, עושק, גוזל, גונב העולם הזה רועד מפחד פן ייוודע ויתגלה שאין בו שום דבר מתחת הוא רק זמני ומתכלה העולם שולח ציפורניים על טרפו לא יוותר צועק בקול מחריש אוזניים אכוֹל, שתוֹ, מחר לא יישאר עבדים היינו, עבדים גם עכשיו בהולי ממון, רדופי זהב עבדים היינו, גם עכשיו עבדים הבו לנו חומר, הבו לבֵנים יהודים, אני רועד מפחד פן ייוודע ויתגלה שאין בי שום דבר מתחת אני זמני ומתכלה נפשי האלוקית מודחת הבהמית עושה שרירים תחתיי האדמה רותחת צריי לכלותי חוברים מחזיק חזק בציפורניים פן אפול ואשבר נחמתי מוצא ביין הולך וגס, הולך ומתכער עבדים היינו, עבדים גם עכשיו רדופי כבוד, אכולי כזב עבדים היינו, גם עכשיו עבדים הבו לנו חומר, הבו לבֵנים אל ארץ ציה וישימון דוהרת הרכבת אין קטר, אין חלונות, נוסעיה בלי פנים על גג התחנה יושב עני יפה עיניים מנענע ברגליים ומשורר בקול נעים עבדים היינו, לא לנצח עבדים אוטוטו, אוטוטו, בני חורין עבדים היינו, לא לנצח, יהודים בתחנה הבאה בני חורין
11.
אבא, שלום, זה שוב אני שמדבר אליך כל כך הרבה התרוצצתי היום, כל כך מעט חשבתי עליך עת החזרתַ נשמתי לגופי, ממסעיהַ בהיכלות של אור ומאז אני חי, אתה יודע, בעל כורחי, גם נשמתי לא ששה לחזור רודף אחר הבהמות, עודי שוגה בדמיונות, שכשאשיג אותם אוכל לנוח על צווארי החבל ועודי טובל בַּהבל, רץ אחרי הרוח ובסופו של יום זה זמן לבוא חשבון, ומה אניח על כף המאזניים? כמה פעמים הסתכלתי היום אל השמיים? אבא, שלום, זה שוב אני שמדבר אליךָ כל כך הרבה קיבלתי היום, כל כך מעט החזרתי אליךָ מתחת לַשולחן יושב, פירור אחר פירור גונב מה שנופל מבין אצבעותיך מתחת לַשולחן יושב, שירים שבורי משקל כותב לרַצות לרגע את פָּניךָ ובסופו של יום, זה זמן לבוא חשבון, ומה אניח על כף המאזניים? כמה פעמים הסתכלתי היום אל השמיים? כמה פעמים הסתכלתי היום אל השמיים? אבא, שלום, כאן שלום יוסף מדבר אליך רציתי רק לומר בְּפשטות קשה בלעדיך

credits

released September 2, 2018

מילים ולחנים: שולי רנד
עיבודים: הלהקה ואסף תלמודי
הפקה מוזיקלית: אסף תלמודי

הלהקה
ניר מנצור: תופים, כלי הקשה
בנו הנדלר: בס
עמית יצחק: גיטרות, קולות
עמית הראל: קלידים
גדי פוגטש: כינור, קולות
אסף תלמודי: קלידים, קולות

"דע בני אהובי"
עיבוד: הלהקה, שמוליק דניאל ואסף תלמודי

אורחים
אייל תלמודי: סקסופון ב"צדיק", קלרניט ב"הילד המשיח" וב"עבדים"
גרשון וייסרפירר: טרומבון ב"צדיק" וב"עבדים"
אסף אמדורסקי: טמבורין וקולות ב"צדיק"
שלומי שבן ושי צברי: קולות ב"צדיק"
גליה חי: ויולה ב"אבא שלום"

"עוד טיפה"
עיבוד: עמית יצחק, גדי פוגטש, בנו הנדלר, תמיר מוסקט ואסף תלמודי
בנו הנדלר: בס
עמית יצחק: גיטרה, קולות
גדי פוגטש: כינור, קולות
תמיר מוסקט: כלי הקשה
אסף תלמודי: פנדר רודס

הוקלט באולפני העוגן ע"י שלומי גוילי 2017 – 2018
הקלטות נוספות: יוסי פרץ באולפני ביאליק, סטלה גולשטיין באולפן של א.א.
"עוד טיפה" הוקלט באולפני קיצ׳ה על ידי מרקו גורקן וזיו שור
מיקס ל"צדיק", "הספינה", "החקלאים", "אדי", "דע בני אהובי", "אבא שלום": מושיק קופ
מיקס ל"הילד המשיח", "עוד טיפה", "אברם", "עץ ופרי": גדי פוגטש
מיקס ל"עבדים": בנו הנדלר
מאסטרינג: מושיק קופ

הפקה: דניאל רנד וענב רביץ ביקובסקי
ניהול דיגיטל: יניב אלון
מיתוג ותקשורת: רותי מרום ruty@mp1.co.il ,03-5656413

עיצוב האלבום: עמרי כהן
עריכת החוברת: שרון ינאי
צילום: אלדד שושן
ייצוג וניהול: ביז פוינט בע"מ
הפצה: נענע דיסק

להזמנת הופעות:
פיסטוק אמנים – 03-5665757
לילך זהר ניר – lilach@kedmalive.co.il ,050-4844614

האלבום הופק בתמיכת מפעל הפיס

license

all rights reserved

tags